تحصیلات

  • فوق دیپلم کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان واحد سما اصفهان از سال 1389 تا 1391
  • کارشناسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد نجف آباد از سال 1391 تا 1393

مهارت

  • کلیه برنامه های ویندوز مسلط -
  • فتوشاپ خوب -
  • office خوب -

زبان

خواندننوشتنمکالمه
انگلیسیمسلطمسلطمتوسط

قدرت گرفته از رزومه وبلاگ

وبلاگ خالی است